Beach Boy

Beach Boy

Fartygsfakta


Fd militär 200-båt.


Byggår: uppgift saknas

Längd: 22 m

Bredd: 4,24 m

Djupgående: uppgift saknas

Deplacement: 45 ton

Maskiner: Scania 220 hk (3 stycken)


Ellinor

Uppgifter saknas.

Gudingen

Uppgifter saknas.

Harry

Uppgifter saknas.

Havglunt

Havglunt

Havglunt, ex Solstrand, byggdes 1930 på Gloppen i Nordfjord och har huvudsakligen använts för räkfiske runt Sognefjorden, med hemmahamn Furenes vid Gulafjorden. Hon togs ur yrkesfart 1969 och köptes till Sverige av nuvarande ägare 1971. Försågs med rigg och hemmasydda segel 1976. 1997 påbörjades en omfattande skrovrenovering i etapper där i stort sett alla bord har bytts ut, tillsammans med däck, däcksbalkar samt många spant och bottenstockar. Maskinen är en 20-40 hkr Wichmann tändkulemotor från 1936, installerad 1964.


Fartygsfakta


Byggår: 1930

Längd: 14,5 m

Bredd: 3,7 m

Djupgående: 1,9 m

Deplacement: 22 ton

Maskin: Wichmann 1-cyl 20-40 hkr tändkulemotor


Karmina

Uppgifter saknas.

K'thanga

Uppgifter saknas.

Liza

Uppgifter saknas.

Lunkentuss

Uppgifter saknas.

Mälar-Balder

Mälar-Balder
Mälar-Balder
Mälar-Balder

Orädd

Inspektionsfartyg för kustbefästningarna benämnd A-slup. Se: www.a-slup.se

Rocina

Uppgifter saknas.

Sophia

Uppgifter saknas.

Strömåkaren

Uppgifter saknas.

Styresholm

Styresholm
Styresholm
Styresholm
Styresholm

Byggd för Frök Ångsågs räkning med namnet Frök. Ångmaskin på ca 45 hk. Efter brand 1917 renoverad och omdöpt till Styresholm. Var under åren 1918 - 1943 hemmahörande i Ångermanland hos olika ägare. Såldes 1943 till Wiréns Rederi AB i Piteå. Såldes vidare 1946 till J Olsson i Furögrund. 1951 hette ägaren Fritiof Berglund i Kåge, som bytte ut ångmaskin mot en motor på 150 hkr. Finns sedan 1982 i Södertälje.

 

Ovanstående fakta hämtat ur Piteå Sjöfart


Fartygsfakta


Byggår: uppgift saknas

Längd: 16,80 m

Bredd: 3,85 m

Djupgående: 1,84 m

Deplacement: 25 ton

Maskin:uppgift saknas


Susanna

Uppgifter saknas.

Tribel

Tribel

Fartygstyp: Marinens Trupptransportbåt nr 270 (en sk "200 - båt").

Såldes till nuvarande ägare av Riddarfjärdens Marina år 2000. 2005 byttes styrhytten ut. 


Fartygsfakta


Byggår: 1976

Längd: 21,1 m

Bredd: 4,2 m

Djupgående: 1,3 m

Deplacement: 31 ton

Maskin: uppgift saknas

Trygg

Trygg sommaren 2020. Foto: Tomas Blom
Trygg sommaren 2020. Foto: Tomas Blom
Trygg vid Gålö. Foto: Anders Hörnfeldt

Inspektionsfartyg för kustbefästningarna benämnd A-slup. Se: www.a-slup.se


Fartygsfakta


Byggnadsår: 1947 på Bröderna Larssons Mekaniska i Kristinehamn
Längd överallt: 17,7 m (59 fot)
Största bredd: 3,8 m
Största djupgående: 1,6 m
Deplacement: 20 ton
Motor: Scania DSI 11 ca 235 hk, bytt 2018 från Volvo Penta MD67 ca 120 hk
Marschfart: ca 8 knop

Väderö

Väderö
Väderö
Väderö

Väderö är byggd 1927 på Studseröds varv, hon hette från början Pultana. Hon är byggd av ek, ihopfogad på gammalt maner med enepinnar. Fram till 1980 satt det en tvåcylindrig Juno-Munktell tändkulemotor från 1957, denna är nu utbytt mot en TMDI96. Gick i fiske fram till 1984, under de senare åren fiskades bara långa (lutfisk).

Efter detta byggdes hon om till bobåt och låg på Öckerö fram till 2003, då hon efter en strapatsrik resa nådde Mälaren. Nu är hon föremål för renovering, bla pågår byte av spant och övre bordgångar.


Fartygsfakta


Byggår: 1927

Längd: 16,5 m

Bredd: 5,8 m

Djupgående: uppgift saknas

Deplacement: 48 ton

Maskin:TMDI96

Westvard

Uppgifter saknas.

Östan

Östan på Björkfjärden 2020
Östan på Björkfjärden 2020
Östan på Björkfjärden 2020
Östan på Björkfjärden 2020

Inspektionsfartyg för kustbefästningarna benämnd A-slup. Se: www.a-slup.se


Fartygsfakta


Byggnadsår:
Längd överallt:
Största bredd:
Största djupgående:
Deplacement:
Motor:
Marschfart:

Aspö är byggd enligt den Seldénska metoden, på s.k. ribbkravell d.v.s. längsgående ribbor som överlappar nåten. Ribborna är inskurna i spanten. Bordläggning och skarndäck är i ek. Spanten; vartannat ek och furu. Furuspanten är av grövre dimension. Bottenstockar är av furu, och däcket är lagt i oregonpine. Enligt kontraktet fick enbart ”gulmetall” förekomma i skrovet. Således är hon helt kopparnitad med beslag och bultar i brons.


Långsiktiga pågående planer är att återställa henne till originalskick exteriört. Dock kommer hon troligen inte att få nedan nämnda längder på toppstång och klyvarbom.


Fartygsfakta


Byggår: 1899

Längd (ö stäv): 11,56 m

Bredd: 4,33 m

Djup: 1,70

  

Rigg (tidigare mått) (nuv.)


Mast:  (14 m ) 13,50 m

Klyvarbom: (6,65 m) 4,80m

Bom: 7,10 m

Gaffel:  (6,57 m) 6,50 m

Toppstång (13 m !!) 6,00 m

Segel: 80 m2


Aspö´s historia


1899 Byggd av J.H.Seldén Buvenäs,Orust. (Stod kvar under tak över vintern)

1900 Stationerad som seglande lotskutter vid Aspö lotsplats utanför Karlskrona som tjänstebåt 404

1917 Såld till lotspersonal

1926 Återköpt till lotsverket.
(Vid 1:a världskrigets utbrott såldes vad det verkar lotsbåtarna till personalen, men fortsatte tjänstgöra som förut. Efter krigsslutet återköptes dom.)

1931-1932 Förbyggd och ändrad vid HFV (huvudförrådets varv) Motor installerad: 1 cyl. Bolinder No. 25968 Typ. B15 M15 Styrka 30 E.H.K. vid 475 varv/min
Nytt båtkort upprättat: Tjänstebåt 6211933 Järnkölen borttagen. Barlast under durk; gjuten efter båten. ASPÖ flyttas nu till Svartklubbens lotsplats vid Ålands hav och blir känd som ”Storkuttern”. (Under 2:a världskriget flitigt använd vid fartygskonvojerna genom Ålands hav)

1961 Ny motor (nuvarande) installeras vid HFV : Penta Diesel MD 47 No. 675, backslag Bolinder Munktell No.10951972

1975 (Osäkert årtal) Såld till Woldemar Brunnberg. (Han jobbade som båtbyggare och renoveringsexpert vid Sjöhistoriska Museet

1975 Ägaren deponerar och vill sälja henne till museet, under förutsättning att hon hålls i sjövärdigt skick. Det blev inget av den affären. W.B. totalrenoverar båten varvid ett antal bord och 1/3 av däcksplankorna byts. Hon får nya skarndäck och ruffen förlängs förut. Denna renovering dokumenteras medelst fotografering och finns nu i Sjöhistoriska Museets bildarkiv.

1978 såldes hon till Per och Marja Gustavsson. De bodde långa tider ombord och seglade omkring på västkusten och i Danmark

1984 Såld till nuvarande ägare. Används som fritidsbåt.

MEDLEMSKAP

Medlemskap i Skepparklubben kan, i mån av ledig plats, sökas av den privatperson som äger minst hälften av ett fartyg som passar in i klubbens ändamål.


Fartyget ska uppfylla minst två av följande krav för att uppfylla ändamålet:

- minst 12 meter långt

- minst 4 meter brett

- väga minst 18 ton


Det ska dessutom ha byggts för yrkesmässig trafik och gärna vara kulturhistoriskt intressant. Vi kan inte ta emot fartyg som väger mer än 50 ton eller är längre än 25 meter. Det är inte tillåtet att bo stadigvarande ombord på fartyg i Skepparklubben.


Fartyget får inte vara målat med biocidfärger.


Fri prövningsrätt tillämpas vilket innebär att Skepparklubben kommer rangordna de sökande efter fartygets lämplighet, sjövärdighet och skick istället för att ta in medlemmar i köordning.

I medlemskapet ingår hamnplats och tillgång till vissa av Skepparklubbens tjänster. Andra tjänster kan erhållas mot tilläggskostnad. Medlem har även vissa förpliktelser mot Skepparklubben så som att hålla sitt fartyg i gott skick samt att deltaga i klubbens aktiviteter t ex vid arbetsdagar och i möten.


Man ansöker om medlemskap genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett till oss. Ladda ned blanketten här, fyll i, skriv ut och posta den till oss. Adressen hittar du under rubriken "Om oss" i menyn ovan. I din ansökan förbinder du dig att följa Skepparklubbens stadgar som du kan ladda ned här.


Skepparklubben kommer att vilja besiktiga alla fartyg innan medlemsskap beviljas.


På våren respektive hösten håller Skepparklubben möte vid vilka medlemsansökningar behandlas. Man kan då bli antagen som provmedlem och får då flytta sitt fartyg till Skepparklubbens hamn. Om ägaren uppfyllt de stadgade medlemsskyldigheterna mot klubben på ett bra sätt under minst ett år väljs provmedlemmen därefter in som ordinarie medlem vid Skepparklubbens ordinarie årsmöte som hålls under våren.


Hjärtligt välkommen med din medlemsansökan till oss.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår hamnkapten.


_______________________

Kjell Holmqvist
Telefon: 0708-51 57 90
hamnen@skepparklubben.se


MEDLEMSFARTYG

Här nedan presenterar vi i bokstavsordning våra medlemsfartyg. Skepparklubben strävar efter att i första hand erbjuda medlemskap till ägare av fd yrkesfartyg vilka håller skeppsmått, dvs överskrider både längden 12 meter och bredden 4 meter.

Saknar du som medlem din båt här är du välkommen att skicka information och bilder till webmaster (se Kontakt).

Ailos

Uppgifter saknas.

Aja

Uppgifter saknas.

Aspö

Aspö
Aspö
Aspö
Aspö
Aspö