SMÅBÅTAR

VERKSAMHET

Utöver att erbjuda medlemskap för ägare till större kulturhistoriska skepp bedriver Skepparklubben verksamhet inom tre olika områden:

  • SLIP - Torrsättning av fartyg på vår slip
  • HAMN - Hamnplatser för fartyg
  • SMÅBÅTAR - Förvaring av båtar på land


Varje område beskrivs i tur och ordning här nedanför. Här kan du också hitta information om hur du kommer i kontakt med rätt funktionär inom Skepparklubben.

SLIP

Skepparklubben har idag två slipvagnar som klarar 50 respektive 80 ton. De är normalt ihopkopplade med dragstång, men kan kopplas isär när upptagning skall ske på den nedre vagnen.

Slipspelet fjärrmanövreras från plats intill sliprälsen så att god säkerhet och bra överblick uppnås.

Slipvagnarna har renoveras under tre år och har bland annat fått nya hjul, stöttor, vajer och diverse förstärkningar.

Sliprälsen besiktades av yrkesdykare 2020 och hela anläggningen är besiktigad av oberoende besiktningsman.


Slipdragning sker på så sätt att stöttorna grovjusteras på land efter fartygets bredd. Slipbasen går igenom proceduren med slippersonal och fartygsägaren. Önskad pallning med ekslipers monteras på vagnen för att skydda kölen. Området avspärras från obehöriga. Slipvagnen sjösätts till önskat djup med slipspelet. Därefter förhalas fartyget in mellan stöttorna som spelas ihop så att fartyget står stadigt, utan slagsida och väl centrerat på vagnens pallning.


Det är alltid minst två erfarna personer från Skepparklubben som deltar i slipdragningen.

Slipspelet har två utväxlingar och normalt slipdras fartyget med lägsta växeln för att få en lugn och fin slipdragning.

Fartyget slipdras under översyn av slipbas och vagnen låses fast mot rälsen efter slipdragning. Vagnen hänger inte i vajern vid arbete på fartyget men vajern är fortfarande kopplad till vagnen och slipspelet är låst för extra säkerhet.

Fartyg målade med biocidfärger får inte slipdras vid Skepparklubben.


Utrustning som finns att låna/hyra:

Högtryckstvätt med turbomunstycke 200 bar


På området finns:

Förvaringskärl för hushålls/grovsopor.
Dusch och Bastu
Omklädningsrum
Stålkontainer som är låsbar

Vi kan hjälpa till att bogsera ditt fartyg.
Skepparklubben har ca 60 meter slip/rustningskaj som disponeras av medlemmar och gäster, kontakta slipbasen på telefonnummer nedan om du vill nyttja kaj i samband med slipdragning.


Vi kan hjälpa till med frågor om färgmetoder, galvaniska problem, svetsning.
Vi har flera erfarna träbåtsägare som har stor erfarenhet av träreparationer.

Vi har kombimaskin (hyvel/klinga), pelarborr, bandsåg, vals, metall/träsvarv, metallkap, ång-generator för basning och rengöring.
Det finns även en lastmaskin.

Om du önskar så utfärdar vi ett slipintyg efter slipdragning.

Välkommen med din förfrågan till någon av våra slipansvariga.

_______________________

slipen@skepparklubben.se

HAMN

Skepparklubben disponerar ett drygt 30-tal hamnplatser för fartyg vid vår anläggning i Ragnhildsborg. I den mån dessa inte är upptagna av våra medlemmars fartyg kan de korttidsuthyras till utomstående.


Hjärtligt välkommen med din förfrågan direkt till vår hamnkapten.


_______________________

Kjell Holmqvist
Telefon: 0708-51 57 90
hamnen@skepparklubben.se


På grusplanen intill slipen erbjuder Skepparklubben möjlighet till förvaring av båtar upp till 12 tons vikt halvårsvis. Vi tar in en kranbil och torrsätter respektive sjösätter alla båtar vid ett tillfälle på hösten och ett på våren. Arbeten med handverktyg får utföras men det är inte tillåtet med permanent inkoppling av värmare etc. Blästring får inte utföras. Skepparklubben har en miljöplan som ytterligare reglerar vilka arbeten som får utföras inom klubbens område och i så fall på vilket vis.


Man ansöker om plats genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett till Skepparklubbens småbåtsansvarige. Välj rätt blankett nedan.


Vinterplats 26 september 2023 - 25 maj 2024

Sommarplats 26 maj 2023 - 25 september 2023

Helårsplats 26 maj 2023 - 25 maj 2024

_______________________

Vibjörn Distler

smabatar@skepparklubben.se